Certifikáty

ISO certifikáty

ISO 9001:2008 - systém managementu kvality

EN ISO 14001:2004 - environmentální systém managementu

STN OHSAS 18001- systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle

Jiné certifikáty

Osvědčení zkušebny