Certifikáty

ISO certifikáty

EN ISO 9001:2016 - systém managementu kvality

EN ISO 14001:2016 - environmentální systém managementu

ČSN OHSAS 18001:2008 - systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle

Jiné certifikáty

Osvědčení zkušebny