Certifikáty

ISO certifikáty

EN ISO 9001:2016 - systém managementu kvality

EN ISO 14001:2016 - environmentální systém managementu

ČSN ISO 45001:2018 - systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle normy

Jiné certifikáty

Osvědčení zkušebny