O nás

ESB Elektrické stroje, a. s. – společnost s tradicí od roku 1952 s více než sto zaměstnanci je největší opravárenskou firmou v České republice v oblasti oprav motorů, generátorů a transformátorů.

Rozsáhlé výrobní prostory a technické vybavení podniku, spolu se zkušenostmi a zručností našich zaměstnanců, dovoluje provádět opravy strojů v rozsahu od pouhých revizí až po generální opravu celého stroje. Provádíme též kompletní diagnostiku elektrických strojů.

Organizační struktura

Představenstvo společnosti

Alexey Kishko, předseda

Mikhail Kishko, místopředseda

Veronika Domnina, člen

 

Dozorčí rada

Zdenek Kopáčik, predseda

Tibor Hajnala, člen

Petr Nováček, člen

Generálni ředitel

Jan Liška

 

Obchod

Martin Liška, Ředitel

 

Přejete-li jsi nás kontaktovat, prosím přejeďte na sekci Kontakty

Fakta

Finanční ukazovatele

Společnost ESB Elektrické stroje, a.s. dosáhla v roce 2014 celkového ročního obratu 119 mil. Kč. Vlastní kapitál kryje celková aktiva společnosti ze 72 %. K 31.12.2014 činily cizí zdroje 26 mil. Kč.

Výrobní areál

Celková rozloha fabriky (pozemek), více jak 16.000m². Z toho výrobní prostory více jak 7000m² (výrobní hala 4000m²).

Kancelářské prostory

Kanceláře zabírají přibližně 800m²

Počet zaměstnanců

V současné době ve společnosti ESB Elektrické stroje, a. s. pracuje přibližně 120 zaměstnanců. Ve firmě působí 50 elektrotechniků, strojních techniků a inženýrů, 35 zámečníků a navíječů a 45 zaměstnanců pracuje v administrativě a podpůrných činnostech. Jednu čtvrtinu zaměstnanců tvoří ženy a tři čtvrtiny muži.

Historie

Společnost ESB Elektrické stroje, a.s. byla zapsána do obchodního rejstříku dne 13. 8. 2007 a je nástupnickou společností oddělené části společnosti Energetické strojírny Brno, a.s. v oblasti oprav transformátorů a elektrických strojů točivých. V současnosti je firma ESB Elektrické stroje, a. s. členem skupiny International BEZ Group.

Již od roku 1952 patřil podnik ESB mezi nejvýznamnější opravárenské podniky v oblasti transformátorů v České republice. ESB byly také tradičním servisním podnikem točivých elektrických strojů různých typů, výkonů a výrobců.

1952 - Založení podniku rozhodnutím státních orgánů o zřízení opravárenského centra pro československou energetiku.

1952 až 1991- Energetické strojírny Brno jako organická součást československé státní energetiky v rámci ČEZ – výroba, přenos a distribuce elektrické energie.

1992 - Vytvoření akciové společnosti Energetické strojírny Brno, a.s. (dále jen ESB) v rámci privatizace českého průmyslu, rozdělení společnosti do samostatných divizí: divize elektrické stroje, divize rozvaděče, divize strojní

2002 - Do fondu "Czech and Slovak Private Equity Fund" (CSPEF) se sídlem v Bostonu soustředěno 85,3 % akcií ESB.

2006 - Fond Genesis Private Equity Fund získává 85,5 % akcíí ESB

2007 - Odštěpení společností ESB Rozvaděče, a.s. a ESB Elektrické stroje, a. s.

2008 -  Začlenění do holdingu International BEZ Group, se sídlem v Bratislavě, Slovenské republice. International BEZ Group je silná společnost v oblasti výroby transformátorů ve střední Evropě, která kombinuje odbornou znalost několika předních výrobců transformátorů v jedné skupině.

Kvalita a certifikáty

ESB přispívá a těží z dostupného know-how celé skupiny International BEZ Group. Jako největší česká opravárenská společnost ve svém oboru, ESB pečlivě dbá na kvalitu všech služeb již mnoho let. Podnikáme v oblasti, kterou považujeme za nesmírně důležitou a delikátní pro naše klienty a proto dohlížíme na každý výrobní proces. Společnost ESB dodržuje všechny relevantní standardy a normy Evropské unie a je držitelem následujících certifikátů:

- Certifikát pro systém managementu kvality dle EN ISO 9001:2008

- Certifikát pro environmentální systém managementu dle EN ISO 14001:2004

- Certifikát pro systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle STN OHSAS 18001:2007

Politika jakosti

 

Pracovní nabídky

Omlouváme se, ale momentálně nenabízíme žádná volná pracovní místa.