O nás

ESB Elektrické stroje, a. s. – společnost s tradicí od roku 1952 s více než sto zaměstnanci je největší opravárenskou firmou v České republice v oblasti oprav motorů, generátorů a transformátorů.

Rozsáhlé výrobní prostory a technické vybavení podniku, spolu se zkušenostmi a zručností našich zaměstnanců, dovoluje provádět opravy strojů v rozsahu od pouhých revizí až po generální opravu celého stroje. Provádíme též kompletní diagnostiku elektrických strojů.

Organizační struktura

 

 

 

 

 

Přejete-li jsi nás kontaktovat, prosím přejeďte na sekci Kontakty

Fakta

Finanční ukazovatele

Společnost ESB Elektrické stroje, a.s. dosáhla v roce 2019 celkového ročního obratu 72 mil. Kč. Vlastní kapitál kryje celková aktiva společnosti ze 75 %. K 31.12.2019 činily cizí zdroje 17 mil. Kč

Výrobní areál

Celková rozloha fabriky (pozemek), více jak 16.000m². Z toho výrobní prostory více jak 7000m² (výrobní hala 4000m²).

Kancelářské prostory

Kanceláře zabírají přibližně 800m²

Počet zaměstnanců

V současné době ve společnosti ESB Elektrické stroje, a. s. pracuje přibližně 91 zaměstnanců. Ve firmě působí 70 elektrotechniků, strojních techniků a inženýrů, zámečníků a navíječů a 21 zaměstnanců pracuje v administrativě a podpůrných činnostech. Jednu čtvrtinu zaměstnanců tvoří ženy a tři čtvrtiny muži.

Historie

Společnost ESB Elektrické stroje, a.s. byla zapsána do obchodního rejstříku dne 13. 8. 2007 a je nástupnickou společností oddělené části společnosti Energetické strojírny Brno, a.s. v oblasti oprav transformátorů a elektrických strojů točivých. V současnosti je firma ESB Elektrické stroje, a. s. členem skupiny International BEZ Group.

Již od roku 1952 patřil podnik ESB mezi nejvýznamnější opravárenské podniky v oblasti transformátorů v České republice. ESB byly také tradičním servisním podnikem točivých elektrických strojů různých typů, výkonů a výrobců.

1952 - Založení podniku rozhodnutím státních orgánů o zřízení opravárenského centra pro československou energetiku.

1952 až 1991- Energetické strojírny Brno jako organická součást československé státní energetiky v rámci ČEZ – výroba, přenos a distribuce elektrické energie.

1992 - Vytvoření akciové společnosti Energetické strojírny Brno, a.s. (dále jen ESB) v rámci privatizace českého průmyslu, rozdělení společnosti do samostatných divizí: divize elektrické stroje, divize rozvaděče, divize strojní

2002 - Do fondu "Czech and Slovak Private Equity Fund" (CSPEF) se sídlem v Bostonu soustředěno 85,3 % akcií ESB.

2006 - Fond Genesis Private Equity Fund získává 85,5 % akcíí ESB

2007 - Odštěpení společností ESB Rozvaděče, a.s. a ESB Elektrické stroje, a. s.

2008 -  Začlenění do holdingu International BEZ Group, se sídlem v Bratislavě, Slovenské republice. International BEZ Group je silná společnost v oblasti výroby transformátorů ve střední Evropě, která kombinuje odbornou znalost několika předních výrobců transformátorů v jedné skupině.

Kvalita a certifikáty

ESB přispívá a těží z dostupného know-how celé skupiny International BEZ Group. Jako největší česká opravárenská společnost ve svém oboru, ESB pečlivě dbá na kvalitu všech služeb již mnoho let. Podnikáme v oblasti, kterou považujeme za nesmírně důležitou a delikátní pro naše klienty a proto dohlížíme na každý výrobní proces. Společnost ESB dodržuje všechny relevantní standardy a normy Evropské unie a je držitelem následujících certifikátů:

- Certifikát pro systém managementu kvality dle EN ISO 9001:2016

- Certifikát pro environmentální systém managementu dle EN ISO 14001:2016

- Certifikát pro systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN ISO 45001:2018

Politika jakosti

Ochrana osobních údajů​

 

Pracovní nabídky

Omlouváme se, ale momentálně nenabízíme žádná volná pracovní místa.